Błąd
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character

PODARUJ NAM 1% SWOJEGO PODATKU


W deklaracji podatkowej PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 nale?y wype?ni? w pozycji:

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALE?NEGO NA RZECZ ORGANIZACJI PO?YTKU PUBLICZNEGO (OPP).


odpowiednie rubryki podaj?c:

numer wpisu do Krajowego Rejestru S?dowego: 0000235460,

deklarowan? kwot? (1% podatku) zaokr?glon? do pe?nych dziesi?tek groszy w d?.

Pieni?dze  zostan? przekazane przez Urz?d Skarbowy do 3 miesi?cy po terminie z?o?enia deklaracji podatkowej.

numer konta:

PL 10 2490 0005 0000 4530 5280 2143


 

Wesprzyj nasze dzia?ania:
nr konta:  PL 10 2490 0005 0000 4530 5280 2143

DZI?KUJEMY !!!