Błąd
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character

MISJA I CEL


Misj? Stowarzyszenia jest dbanie o godno?? ludzk? i szcz??cie osb z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? oraz wspieranie ich rodzin. Cele Stowarzyszenia to dzia?anie na rzecz wyrwnywania szans osb z niepe?nosprawno?ci? intelektualn?, tworzenie warunkw przestrzegania wobec nich praw cz?owieka i prowadzenie ich ku aktywnemu ?yciu spo?ecznemu.

 

Wesprzyj nasze dzia?ania:
nr konta:  PL 10 2490 0005 0000 4530 5280 2143

DZI?KUJEMY !!!