Błąd
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character

AKTUALNOŚCI

W wyniku rostrzygnięcia konkursu ofert na sprzedaż samochdu osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnością, wybrano ofertę na OPLA VIVARO.HISTORIA

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Pomóż nie będę sam" powstało w 2005 roku. W tym samym roku zostało organizacja pożytku publicznego (nr 80191010642805464341210001). Ze względu na brak Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w powiecie nowosolskim Stowarzyszenie postanowiło pozyskać budynek i złożyło wniosek do PFRON o utworzenie WTZ. W 2006 roku Starostwo Powiatowe w Nowej Soli użyczyło Stowarzyszeniu na 10 lat budynek parterowy o powierzchni 512 m2, do całkowitego remontu i przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Tego samego roku złożyliśmy wniosek do PFRON o utworzenie WTZ dla 50 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym. Przyznano nam 560000 zł na remont i wyposażenie pomieszczeń. Zarząd Powiatu wspomógł nas kwotą 190000 zł. Dodatkowe środki Stowarzyszenie pozyskało od sponsorów i z odpisu 1% . Oprócz tego przeprowadzane były zbiórki podczas zabaw charytatywnych i podczas zorganizowanego meczu piłkarskiego pomiędzy Widzewem łódź a Arką Nowa Sól. W czasie tego meczu zebrano kwotę 35000 zł. środki te zostały przeznaczone na projekt i kosztorys remontu budynku, wykonanie przyłączy prądu, gazu i wody oraz na doposażenie sali rehabilitacyjnej i pracowni komputerowej. 29 grudnia 2006 r. Warsztat Terapii Zajęciowej został oficjalnie otwarty. W lutym 2007 roku Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem do PFRON o dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w WTZ. W październiku 2007 roku drogą przetargu zakupiliśmy 9-osobowe RENAULT TRAFIC. W 2007 roku, z pozyskanych pieniędzy od sponsorów i z odpisu 1%, Stowarzyszenie zagospodarowało plac przy budynku WTZ (boisko sportowe, plac rekreacyjny) za kwotą 12000.zł. W 2008 roku braliśmy udział w konkursach ogłoszonych przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego i przez Powiat Nowosolski. W 2009 roku również realizowaliśmy projekty z konkursów, w których nasz udział finansowy wyniósł 7195 zł. Z roku na rok pozyskujemy coraz więcej darczyńców, którzy oddają 1% na działalność Stowarzyszenia. W 2009 roku za otrzymane pieniądze wykonaliśmy elewacji budynku WTZ na kwotą 45000 zł. Stowarzyszenie wykupywało także abonamenty obiadowe dla najbardziej potrzebujących osób, przygotowywało paczki świąteczne, finansowało wyjścia do kina, zakupiło 5 rowerów na użytek WTZ, dopłacało do działalności WTZ. Stowarzyszenie zatrudnia 10 instruktorów terapii zajęciowej, instruktora zawodu, rehabilitanta, psychologa, muzykoterapeutę, lekarza. Stowarzyszenie posiada pełne zaplecze biurowe wyposażone w urządzenia TI i meble. W latach 2009, 2010 i 2011 Stowarzyszenie realizowało wiele kolejnych projektów z zakresu sportu, rekreacji, społecznej integracji i aktywizacji zawodowej, w których beneficjentami były dorosłe osoby niepełnosprawne.Rostrzygniecie przetargu. Na podstawie złożonych ofert, dnia 17 grudnia 2013 roku,podjęto decyzję o wyborze oferty Anabo Spółka z. o. o. z Zielonej Góry, ze względu na cenę samochodu.

Zapytanie ofertowe na zakup samochodu osobowego i jego przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II"


 

Wesprzyj nasze dzia?ania:
nr konta:  PL 10 2490 0005 0000 4530 5280 2143

DZI?KUJEMY !!!